Upravljanje otpadnim vodama u Srbiji

Valentina Đureta

20. јануара 2014

Upravljanje otpadnim vodama u Srbiji

Redovni prof. Božo Dalmacija sa Departmana za hemiju, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu održao je predavanje o Upravljanju otpadnim vodama u Srbiji za članove Zelene poslaničke grupe.  Iako u javnosti postoji percepcija da je Srbija bogata vodama, stanje na terenu pokazuje drugačije, odnosno da voda koja je prisutna u Srbiji ne predstavlja vodeni resurs koji nastaje na samoj teritoriji već da oko 90% vode u Srbiji dolazi sa strane kroz druge vode (u ovom slučaju uglavnom reke). Prosečne godišnje padavine u Srbiji su 734l/m2, što je malo iznad evropskog proseka.

Dodatne informacije možete naći ovde.