Političko i društveno uključivanje

BFPE tradicionalno promoviše poboljšanje nejednake početne pozicije u kojoj se nalaze žene, Romi, mladi, kao i stanovnici nerazvijenih sredina.

Mešovite migracije i razvoj Napredno političko obrazovanje Očuvanje životne sredine Promocija i umrežavanje lidera

Političko i društveno uključivanje

Društvene grupe ne moraju nužno biti manjinske da bi bile ugrožene, diskriminisane ili uskraćene u odlučivanju. Svedoci smo okolnosti u kojima pripadnici velikih, pa i većinskih delova društva ne poseduju ravnopravne uslove za donošenje društveno relevantnih odluka, učešće u političkom životu u državi, ali i svojoj opštini. Linije diskriminacije su mnogostruke, te se tako osoba može naći u nepovoljnoj poziciji na osnovu svojih fizičkih ili nacionalnih obeležja, ili mesta prebivališta.

BFPE tradicionalno promoviše poboljšanje nejednake početne pozicije u kojoj se nalaze žene, Romi, mladi, kao i stanovnici nerazvijenih sredina. Otvaranje prilika za jednako učešće ovih grupa u političkom procesu i odlučivanju, na tržištu rada, kao i u institucijama obrazovanja na svim nivoima vidimo kao nužan uslov za konsolidaciju demokratije i stvaranje istinski otvorenog društva. Takođe, držimo da je nužno postojanje dovoljne informisanosti i upućenosti donosilaca odluka o problemima koji se javljaju prilikom učešća navedenih grupa.

Brinemo i zbog rizika marginalizacije svega što je lokalno, bilo da je reč o prioritetima razvoja, stanja u kome se nalazi demokratija na lokalu te učešća građana u političkim procesima, procesa posmatranih u kontekstu evropskih integracija i očekivanja od lokalnih samouprava.

To јe razlog zašto smo političko učešće nedovoljno zastupljenih grupa, posebno žena i mladih, postavili među najvažnije stubove u svom radu rada od trenutka osnivanja. Јedan od naših noviјih proјekata rezultirao je uspešnim uspostavljanjem Ženske parlamentarne mreže, neformalnog ali vidljivog oblika osnaživanja političarki i veliki korak ka јačanju samog Parlamenta. Kroz rad sa drugim manjinskim i/ili osetljivim grupama (npr. Nacionalni saveti nacionalnih manjina, civilno društvo koje zastupa osetljive grupe, itd), BFPE јe razmatrao teme sociјalnog uključivanja, borbe protiv diskriminaciјe, smanjenja siromaštva i ljudskih prava, rodne ravnopravnosti, i u isto vreme insistirao na političkom osnaživanju ovih grupa.