Napredno političko obrazovanje

BFPE nudi programe koji su sveobuhvatni i prilagođeni stvarnim okolnostima rada, te izazovima koji postoje na lokalnom i nacionalnom nivou vlasti, ceneći iskustva svojih polaznika i izbegavajući ex cathedra pristup.

Mešovite migracije i razvoj Očuvanje životne sredine Političko i društveno uključivanje Promocija i umrežavanje lidera

Napredno političko obrazovanje

Potreba za razvojem kapaciteta nosilaca političkih funkcija u Srbiji nikada nije bila veća. Bez obzira na to kada će Srbiјa ući u EU, oni koji je vode moraju da budu spremni i sposobni da ravnopravno učestvuju u evropskim i međunarodnim debatama. Rastućim zahtevima procesa pristupanja, koji čine dominantan okvir za modernizaciju našeg društva, prilagodili smo metode i sadržaje političke edukacije.

BFPE nudi programe koji su sveobuhvatni i prilagođeni stvarnim okolnostima rada, te izazovima koji postoje na lokalnom i nacionalnom nivou vlasti, ceneći iskustva svojih polaznika i izbegavajući ex cathedra pristup.

Primenjujemo metode “reformskog kompasa” (u saradnji sa fondacijom Bertelsman), strateškog prognoziranja; studije slučaja, simulacije odlučivanja i druge interaktivne načine rada.

Aktivnosti političke edukacije sprovodimo kroz programe: Godišnjeg seminara, Regionalne akademije za javne politike (koja je nasledila Regionalnu akademiju za demokratiju) i Akademije ženskog liderstva.

Za nas je jednako važno i da stalno otvaramo nove kanale za diјalog. Tu je članstvo u Mreži škola za političke studiјe Saveta Evrope od velike pomoći, zato što svake godine pruža mogućnost da se polaznici naših programa nađu na Svetskom forumu demokratije u Strazburu.

Kao ključne, dugogodišnje partnere u ovoj oblasti BFPE prepoznaje: Savet Evrope, Vilfred Martens centar za evropske studije, Evropski fond za Balkan, ambasade Velike Britanije, odnosno Kanade u Srbiji i USAID.