Naš rad

Naš rad

BFPE od svog osnivanja 2003. godine doprinosi demokratskoj transformaciji i evropskoj integraciji regiona Jugoistočne Evrope:

 • Sadržinski koncipirajući i organizujući političko obrazovanje zainteresovanih i angažovanih građana i donosioca odluka na različitim nivoima,
 • Promovišući i povezujući istaknute pojedince i angažovane grupe građana koji se zalažu za modernizaciju, demokratizaciju i evropske integracije Srbije,
 • Zalažući se za pravnu državu, ljudska i manjinska prava,
 • Tragajući za rešenjima postojećih i budućih izazova održivog razvoja,
 • Inicirajući dijalog među relevantnim akterima,
 • Zalažući se za unapređenje znanja i profesionalnih kapaciteta relevantnih aktera za njihovo odgovorno učešće u političkom i društvenom životu.

BFPE u brojkama:

 • 14 generacija koje su pohađale program Godišnjeg seminara, našeg najstarijeg obrazovnog programa;
 • preko 1,400 alumnista iz Srbije;
 • rad neformalne Zelene poslaničke grupe u 4 saziva Narodne skupštine Republike Srbije;
 • 50 organizacija okupljenih oko mehanizma Zelena stolica koji BFPE koordinira zajedno sa partnerima;
 • preko 40 organizacija-članica radne grupe «energetika» (poglavlje 15 pregovora), koju BFPE koordinira u Nacionalnom konventu o Evropskoj uniji;
 • 7 godina javnog dijaloga o održivom korišćenju energije;
 • 8 Beogradskih bezbednosnih foruma sa preko 3,500 učesnika i gostiju;
 • 240 učesnika programa «Regioni»;
 • 4 Akademije ženskog liderstva koje su okupile preko 120 političarki;
 • 3 generacije Regionalne akademije za demokratiju sa 150 političara nove generacije iz regiona (2012-2015);
 • 6 Beogradskih dijaloga (2015-).

Naši rezultati koje smo zajedno sa našim partnerima u proteklih 15 godina postigli:

 • sa još četiri organizacije, učešće u izradi prve nacionalne strategije za mlade, usvojene 2008. godine;
 • priprema izrade i proces konsultacija koji su prethodili usvajanju Nacionalnog akcionog plana (NAP) za primenu Rezolucije 1325 («Žene, mir, bezbednost») Saveta bezbednosti Ujedinjenih Nacija u Srbiji;
 • od 2009. godine (zajedno sa Centrom modernih veština i Mladim istraživačima Srbije) uloga sekretarijata neformalne Zelene poslaničke grupe, razrada mehanizma Zelene stolice u Narodnoj skupštini Republike Srbije;
 • od 2011. godine, priprema i koordinacija regionalnog javnog dijaloga o održivom korišćenju energije u Jugoistočnoj Evropi;
 • jačanje i podrška žena aktivnim na svim nivoima političkog života u Srbiji i regionu; direktan uticaj na usvajanje kvota i osnaživanje ženskih parlamentarnih/odborničkih mreža, sve do osnivanja Ženske parlamentarne mreže 2013. godine;
 • Akademija ženskog liderstva od inicijative i projekta do saveza udruženja tri organizacije civilnog društva (BFPE, Centar modernih veština i Centar za podršku ženama iz Kikinde)
 • Regionalna inicijativa u 9 zemalja Jugoistočne Evrope «Žene Balkana za novu politiku»;
 • Beogradski bezbednosni forum (u organizaciji sa Evropskim pokretom u Srbiji i Beogradskim centrom za bezbednosnu politiku), kao najznačajnija konferencija posvećena međunarodnoj bezbednosti «od Beča do Istanbula», koja široj javnosti pruža prostor za debate i bolje razumevanje bilateralnih i multilateralnih odnosa u regionu, Evropi i svetu;
 • Beogradski dijalozi, kao novi format koji je omogućio učešće donosilaca odluka iz Srbije u razmatranju budućnosti Evrope i Evropske unije;
 • memorandumi o saradnji opština raškog, pčinjskog, južno-banatskog, sremskog i užičkog okruga na izradi perspektive njihovog razvoja u kontekstu evropskih integracija Srbije;
 • povezivanje profesionalaca sa prostora Srbije i Kosova u kontekstu normalizacije odnosa Beograda i Prištine.