Pet zemalja predvodnica u zakonodavstvu u oblasti cirkularne ekonomije

Valentina Đureta

05. јула 2013

Pet zemalja predvodnica u zakonodavstvu u oblasti cirkularne ekonomije

Evropska komsija je septembra 2014. godine usvojila program nula-otpada sa ciljem uspostavljanja pravnog okvira u EU za primenu cirkularne ekonomije. On ima za cilj da se do 2030. godine reciklira 70% komunalnog i 80% ambalažnog otpada. Procenjuje se da bi na taj način evropska pivreda uštedela oko 600 milijardni evra. U ovom članku predstavljene su najistaknutije članice EU i druge države kada govorimo o zakonodavstvu u oblasti cirkularne ekonomije, kao što su Danska, Holandija, Škotska, Švedska i Japan.

U Danskoj, Vlada je zabranila izgradnju spalionica otpada i fokusira se na stvaranje industrijske simbioze gde ono što jedna kompanija vidi kao otpad, predstavlja resurs za drugu. U Holandiji su ukinute deponije, spalionice otpada su pravljenje po veoma visokim standardima, a stope reciklaže su veoma visoke. Škotska je postavila za cilj da do 2025. godine smanji količinu nastalog otpada za 25%, ali trogodišnji period prelaska na cirkularnu ekonomiju kao jedna od članica CE100 grupe Elen Mekartur fondacije. Švedska do 2020. godine povećava reciklažu kako metalne tako i papirne ambalaže za 85%. Konačno, Japan koji je pionir u veoma efikasnoj cirkularnoj ekonomiji, gde se 98% metala povrati iz proizvoda zahvaljujući zakonu o promociji efikasnog iskorišćenja resursa koji je usvoje još 2000. godine.

Ceo članak možete pročitati ovde.