Održan seminar za Stručni tim za razvoja NOK-a u Srbiji

BFPE Office

02. августа 2015

Održan seminar za Stručni tim za razvoja NOK-a u Srbiji

U okviru projekta “Ka boljoj zapošljivosti znanja – nacionalni okvir kvalifikacija kao zajednički jezik obrazovanja i rada (NQFS)” održan je 3-dnevni seminar za članove i članice Stručnog tima za izradu nacionalnog okvira kvalifikacija u Srbiji. Seminar je održan od 7-9. juna 2015. u Šapcu.

Stručni tim čine predstavnici različitih institucija/organizacija relevantnih za definisanje osnova sistema kvalifikacija u Srbiji. Ovaj tim je formiran na osnovu javnog poziva, a otpočeo je sa radom u decembru 2014. Seminar je bio prilika da Stručni tim intenzivno i u kontinuitetu nastavi sa radom na pripremi deskriptora za integrisani i jedinstveni Nacionalni okvir kvalifikacija.

Pored toga, seminar je bio i prilika da se prodiskutuje o ulozi NOK-a u osiguranju kvaliteta u obrazovanju, kao i da se otpočne diskusija o institucionalnom kontekstu na kojem počiva sistem kvalifikacija u Srbiji.

Delu diskusije prisustvovao je i ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Srđan Verbić, koji je svojim učešćem na seminaru potvrdio interesovanje i posvećenost u zalaganju za kvalitetan i efikasan dalji rad na razvijanju NOK-a u Srbiji.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /app/public/wp-content/themes/bfpe/functions.php on line 465