Održan je prvi okrugli sto: Biomasa – neiskorišćeni potencijal

24. октобра 2014

Održan je prvi okrugli sto: Biomasa – neiskorišćeni potencijal

Beogradski fond za političku izuzetnost (BFPE) uz podršku Nemačkog društva za međunarodnu saradnju (GIZ) organizovao je prvi okrugli sto za donosioce odluka na temu održivog korišćenja biomase.

Imajući u vidu da je Beograd najveći potrošač električne energije u Srbiji, ali i da ima najveću pokrivenost daljinskim grejanjem (oko 44% teritorije Beograda), razmatraće se mogućnost uvođenja biomase u sistem, kao i pitanje mogućnosti održivog snabdevanja biomasom.

Prvi okrugli sto održan je 17. oktobra u Medija centru i bio je posvećen pitanju korišćenja biomase u sistemu daljinskog grejanja u Beogradu.

Celokupan izveštaj sa okruglog stola možete preuzeti OVDE.

Agendu okruglog stola možete preuzeti OVDE.

U nastavku slede prezentacije govornika sa okruglog stola. Izveštaj sa okruglog stola biće postavljen na sajt BFPE uskoro.

Thomas Michel, Development of a Sustainable Bioenergy Market in Serbia

Aleksandar Kovacevic, Re-thinking Obrenovac Lignite Complex

Predrag Radovanović, Korišćenje biomase za ko-sagorevanje

Nenad Petrović, Kako osigurati održivo snabdevanje biomasom

Branislav Kovačević, Biomasa šumskih drvenastih vrsta u nizijskom području

Dragana Dražić, Mogućnost proizvodnje biomase na degradiranim površinama