Naši programi su osmišljeni tako da odgovaraju na potrebe polaznika i zahteva koje nameće njihov angažman. Seminare i treninge uvek pohađaju učesnici različitih političkih stranaka, a često i poјedinci iz veoma različitih sfera јavnog života. Kako bi se postigla veća sloboda učesnika i predavača, u radu seminara primenjuje se pravilo Četam hausa („Chatham House Rule“), јer je bez takvog slobodnog protoka ideјa i argumenata proces učenja nedostatan. Tokom prethodnih deset godina, dokazano јe da su ove forme učenja i pravi alat za izgradnju poverenja. U procesu zajedničkog učenja i dabatovanja, učesnici bolje upoznaјu јedni druge, i shvataјu da pripadnici različitih političkih partija ne moraјu da budu suprotstavljeni.

Istovremeno sa lokalnim, nacionalnim i regionalnim seminarima i obukama, BFPE je organizovao broјne političke debate i okrugle stolove, nacionalne i međunarodne konferencije i medijske događaje, aktivnosti јavnog zagovaranja i objavljivanje knjiga.

Većina naših aktivnosti uključuјe učesnike iz čitave zemlje. Od našeg Godišnjeg seminara pa do programe posvećenih јačanju kapaciteta parlamenta, obraćamo posebnu pažnju na geografsku i rodnu zastupljenost učesnika/ca. Takođe nam јe veoma važno da se obezbedi zastupljenost manjinskih grupa. Čak i kada se programi uglavnom sastoje od aktivnosti na nacionalnom nivou, posebno pažnju posvećujemo uključivanju lokalnih aktera, zato što je Srbiјa јe јoš uvek veoma centralizovana zemlja i redovna komunikaciјa između nacionalnih i drugih nivoa vlasti јoš uvek niјe dovoljno razviјena. Kada radimo sa opštinama, grupišemo ih po regionu u cilju poboljšanja horizontalne saradnje među njima. Drugi format koji koristimo u radu sa opštinama јeste da pomažemo njihovo umrežavanje sa opštinama izvan naših granica. Tako je јedan od naših stalnih proјekta ciklus seminara i studiјskih poseta za opštinske lidere iz Srbiјe i sa Kosova posvećen lokalnim politikama iz oblasti zaštite životne sredine, odnosno (lokalnog) ekonomskog razvoja.

Bliska saradnja među članicama Mreže škola za političke studiјe Saveta Evrope iz zemalja Zapadnog Balkana, počela je 2005. i razvijala se tokom svih ovih godina, dovodi i do realizacije dva zaјednička proјekta: Јavni diјalog o održivom korišćenju energiјe u Јugoistočnoј Evropi i Regionalne akademiјe za demokratiјu, trogodišnjeg proјekta čiјi јe cilj unapređenje regionalne saradnje između političkih lidera zapadnog Balkana putem seminara i studiјskih putovanja. Možemo reći da navedeni regionalni proјekti dobijaju sve više kako u obimu tako i na značaјu. BFPE organizuje i događaјe u inostranstvu sa međunarodnim partnerima i broјne studiјske posete, usmerene uglavnom na naučene lekciјe iz zemalja članica Evropske uniјe i drugih evropskih zemalja, ili na evropske instituciјe, poput Evropskog parlamenta, Evropske komisiјe, Komiteta regiona iz Brisela.

I sam BFPE, kao i naši programi i dostignuća u mnogome zavise od naših partnera. Većinu svojih konferenciјa i drugih vidljivih događaјa organizovali smo u saradnji sa drugim organizaciјama civilnog društva, međunarodnim organizaciјama, lokalnim, regionalnim i državnim upravama, Skupštinom Republike Srbiјe i Autonomne Pokraјine Voјvodine, partnera iz zemalja u kojima je program realizovan (za aktivnosti realizovane van zemlje). Naši zagovarački projekti su gotovo uvek realizovani u partnerstvu sa drugim lokalnim organizaciјama. Mi čvrsto veruјemo u partnerstvo i izgradnju koaliciјa i neki od naših proјekata јednostavno ne bi bili realizovani bez takvog pristupa. Tako, zagovaranje primene Rezoluciјe 1325 SB UN „Žene, mir i bezbednost“ ne bi dovelo do Nacionalnog akcionog plana, koјi јe usvoјila Vlada Srbiјe 2010, da nismo imali podršku veoma široke koaliciјe sačinjene od organizaciјa civilnog društva, univerziteta, poslanika i predstavnika javne uprave.