Nacionalni okvir kvalifikacija

BFPE Office

02. августа 2015

Nacionalni okvir kvalifikacija

Predlog dokumenta „Nacionalni okvir kvalifikacija u Srbiji – Sistem nacionalnih kvalifikacija od prvog do petog nivoa“ je odobren od Saveta za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih i prezentovan stručnoj javnosti. Na ovaj način je okončana faza razvoja NOKS-a.

Više o Nacionalnom okviru kvalifikacija ovde: 

Dokument možete preuzeti ovde: Srpski, English