Komentari na nacrte Strategije nacionalne bezbednosti i Strategije odbrane Republike Srbije

Ivanka Mihailović

28. јуна 2018

Komentari na nacrte Strategije nacionalne bezbednosti i Strategije odbrane Republike Srbije

Radna grupa za poglavlja 30 i 31 Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji, uz podršku drugih Radnih grupa NKEU izradila je komentare na nacrte Strategija nacionalne bezbednosti i odbrane. Održana je javna rasprava o ova dva dokumenta gde je izvršena dubinska analiza različitih elemenata, pitanja i izazova.

Komentari na nacrte Strategije nacionalne bezbednosti i nacioalne odbrane