Dijalog za budućnost – početni događaj

Dijalog za budućnost – početni događaj

April 5, 2019 18:00 pm | April 6, 2019 20:00 pm

1970-01-01 00:00:00 1970-01-01 00:00:00 Europe/Belgrade Dijalog za budućnost – početni događaj Link: https://bfpe.org/kalendar-bfpe-dogadaja/dijalog-za-buducnost-pocetni-dogadjaj/ , Belgrade, Serbia Belgrade Fund for Pollitical Excellence [email protected] dijalog-za-buducnost-pocetni-dogadjaj

Dijalog za budućnost – početni događaj

Beogradski fond za političku izuzetnost, zajedno sa kancelarijom UNDPa, koja je nosilac projekta, započinje rad na regionalnom projektu Dijalog za budućnost koji je usmeren na jačanje dijaloga i socijalne kohezije mladih u/između Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije, a sprovode ga UN agencije u ove četiri države – UNDP, UNICEF i UNESCO.

Cilj projekta je da doprinese stvaranju uslova za razvoj odnosa i boljoj budućnosti regiona Zapadnog Balkana, sa posebnim fokusom na potrebe i važnosti uloge mladih kao neophodnog elementa za stabilan proces usmeren na budućnost saradnje u regionu.

BFPE će u okviru početne aktivnosti organizovati diskusiju koja će okupiti odabrane alumniste RAD akademije i mlade profesionalce, donosioce odluka, aktiviste i predstavnike civilnog sektora iz četiri države. Događaj će se održati 5. i 6. aprila u Beogradu. Učesnici događaja će nam pomoći svojim predlozima u daljem razvoju tema, ali i aktivnosti na projektu, kako bi cilj bio postignut na najefikasniji način. Sastanak je zamišljen kao vođena diskusija u formatu okruglog stola.

Fotografije: BFPE-Regionalna akademija za demokratiju; vikipedija-printscreen