Izveštaj sa radionice „Budućnost javne uprave na Zapadnom Balkanu“

Đorđe Popović

07. августа 2015

Izveštaj sa radionice „Budućnost javne uprave na Zapadnom Balkanu“

Reforma javne uprave predstavlja jedan od najsloženijih zahvata na prostoru Zapadnog Balkana. Politički lideri u regionu obećali su građanima profesionalnu, depolitizovanu, transparentnu javnu upravu koja će delovati u službi građana. Pritom, Evropska unija je realizaciju reforme učinila jednim od preduslova za članstvo.

Hoće li reforma uspeti na duge staze? Koji su ključni parametri uspeha reforme javne uprave? U kakvom će stanju biti državna administracija za desetak godina?

Rečena pitanja našla su se u fokusu radionice održane prema metodologiji strateškog predviđanja (eng. strategic foresight), koji je okupio 27 donosilaca odluka, državnih službenika i istraživača iz zemalja potencijalnih kandidata za članstvo u EU. Umesto pokušaja predviđanja budućnosti, scenario izgradnje služi kao koristan instrument u razmišljanju o alternativnim pravcima razvoja, što zauzvrat pomaže da se bolje razume dinamika okruženja i stvori dobra osnova za donošenje odluka.

Radionica je realizovana na zajedničku inicijativu Evropskog fonda za Balkan, Regionalne akademije za demokratiju, i programa TRAIN Nemačkog saveta za spoljnu politiku (DGAP).

Ovde možete pristupiti kratkom izveštaju sa radionice (na engleskom jeziku):

The Berlin PAR SF Workshop report