Srbija-Kosovo: kako do partnerstava koja će voditi zapošljavanju?

BFPE Office

18. јуна 2016

Srbija-Kosovo: kako do partnerstava koja će voditi zapošljavanju?

YESPC projekat u studijskoj poseti Peći

Četvrta i poslednja studijska poseta u okviru projekta YESPC održana je od 16. do 18. juna u Peći. Učesnici iz šest gradova i opština Juzne Srbije i Kosova razgovarali su i učili o iskustvima na teme zapošljavanja – prepreka (većem zapošljavanju), primera dobre prakse, odnosa sa privatnim sektorom, mesta civilnog društva i izgradnje struktura – partnerstava – koje bi bile održive.

IMG_20160618_110010

Tokom tri dana programa, posetili smo organizaciju Syri i Vizionit („Oko vizije“) koja se bavi promocijom razvoja lokalne zajednice i šireg regiona oko Peći (Istok, Orahovac, Goraždevac); jednu od najvećih privatnih kompanija na Kosovu ELKOS grupu, uključujući dva pogona za proizvodnju papirne galanterije; malu, porodičnu firmu Top Reklama koja se bavi digitalnom štampom i ima 30 zaposlenih. Održali smo i dve radionice, prvu, u kojoj smo se bavili primerima dobre prakse; i drugu, gde smo postavili pitanje kako treba da izgleda partnerstvo čiji je cilj zapošljavanje.

Grupa koju čini trideset predstavnika lokalnih samouprava, organizacija civilnog društva i omladinskih organizacija sastaće se ponovo u Nišu, od 15. do 17. septembra na poslednjem seminaru koji je planiran programom. U međuvremenu, tokom jula i avgusta meseca, pripremićemo predlog politike na temu Promovisanje zapošljavanja mladih putem socijalnih partnerstava i saradnje lokalnih zajednica.