BFPE Office

22. новембра 2016

Direktora škole za političke studije u Bakuu (Azerbejdžan), Ilgara Mamadova, treba odmah pustiti na slobodu, istakla je Katrin Lalumije*, predsednica Asocijacije škola za političke studije (ASPS).

Nekada ministarka u Vladi Francuske, koja je u svojstvu predsednice prisustvovala sastanku škola političkih studija u Strazburu, osudila je 18. novembra odluku Vrhovnog suda Azerbejdžana kojom je odbačena žalba ovog opozicionog političara, čime je, opet, grubo prekršena presuda Evropskog suda za ljudska prava iz 2014.

Postupak pred sudom u Strazburu pokrenuo je Ilgar Mamadov, jedan od vodećih boraca za ljudska prava u Azerbejdžanu. On je uhapšen nakon što je najavio da će se kandidovati na izborima za predsednika planiranim 2013. godine, i to kao protivkandidat Ilhamu Alijevu.

Pozivajući na akciju, a ne samo reči, Katrin Lalumije je rekla da EU, Savet Evrope i OEBS-a moraju osigurati pravilno sprovođenje odluke Suda i puno poštovanje ljudskih prava, uključujući slobodu izražavanja, udruživanja, medija i nezavisnost sudstva kako u Azerbejdžanu tako i drugim državama članicama.

*Katrin Lalumije (Francuska) bila je generalna sekretarka Saveta Evrope od 1992. do 1994. godine. Najzaslužnija je za postojanje mreže škola političkih studija, od kojih je prva osnovana u Rusiji 1992. godine.

**Mreža (Asocijacija) okuplja škole političkih studija aktivne u 21 zemlji Evrope i Afrike, koje deluju pod pokroviteljstvom Saveta Evrope. Mreža je uspostavljena 2008. godine, kada je i BFPE postao njen član.