Žene Balkana za novu politiku – okrugli sto u Skoplju

Bogdan Urošević

06. децембра 2017

Žene Balkana za novu politiku – okrugli sto u Skoplju

Beogradski fond za političku izuzetnost (BFPE), uz nesebičnu podršku Ambasade Švajcarske iz Srbije, organizuje seriju nacionalnih okruglih stolova u okviru šire reginalne inicijative “Žene Balkana za novu politiku”, u koju su uključene žene iz 8 društava sa Balkana – Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova, Makedonije i Albanije.

Prvi u seriji događaja održan je u Skoplju 5. decembra, a u pitanju je bila debata na temu “Zapošljavanje mladih žena kao preduslov za smanjenje rodno zasnovanog nasilja”, na tragu jednog od osnovnih programskih usmerenja Inicijative – pospešivanja održivog razvoja Zapadnog Balkana kroz poboljšavanje uslova zapošljivosti i rada mladih žena i mladih uopšte.

Na debati u Skoplju, izuzev Tanje Tomić, urednice portala “jednaki” i Danijele Dimitrijevske, direktorke Ženskog lobija Makedonije, koje su jedne od inicijalnih članica Inicijative “Žene Balkana za nove politike”, učešće su uzele i Savka Todorovska, predsednica Nacionalnog saveta za rodnu ravnopravnos Makedonije, Valentina Disoska, predsednica Udruženja poslovnih žena Makedonije, kao i Maja Dilberova, direktorka Kriznog centra “Nada”.

Izuzev uslova zapošljavanja, kao osnovna prepreka ostvarivanju boljih radnih uslova za zapošljavanje mladih žena izdvojena je i nedovoljna predstavljenost žena u sindikatima i telima za tripartitno odlučivanje.