Politika privatnosti

bfpe.org ne prikuplja vaše lične podatke osim ako ih vi dobrovoljno ne date.

Politika privatnosti

Politika privatnosti

bfpe.org ne prikuplja vaše lične podatke osim ako ih vi dobrovoljno ne date. Za učešće u nekim aktivnostima od vas se mogu tražiti lični podaci. Beogradski fond za političku izuzetnost se obavezuje na čuvanje vaših ličnih podataka prikupljenih onlajn i ova politika privatnosti objašnjava način na koji se vaši lični podaci čuvaju i koriste.

bfpe.org veb sajt sadrži linkove na spoljne veb stranice. Ova politika privatnosti se ne odnosi na spoljne veb sajtove koje Beogradski fond za političku izuzetnost ne poseduje.

Prikupljanje podataka

Lični podaci koji se traže od korisnika ovog veb sajta za učešće u nekim aktivnostima kao što je slanje e-mail poruke su obično ograničeni na ime i e-mail adresu korisnika.

Kako bi vaši zahtevi za nekim uslugama bili ispunjeni, od vas se mogu tražiti detaljnije lične informacije kao što su puno ime, ime organizacije, adresa, broj telefona i e-mail adresa.

Upotreba podataka

Lični podaci prikupljeni na bfpe.org veb sajtu koriste se interno, isključivo u vezi sa uslugama za koje ste se prijavili. Beogradski fond za političku izuzetnost ne iznajmljuje, prodaje ili prosleđuje vaše lične podatke trećim licima osim uz vašu dozvolu, i to samo da bi se omogućile usluge koje ste tražili.

U slučajevima kada to zakon nalaže, vaši lični podaci mogu biti otkriveni kako bi se ispitale ili sprečile nelegalne aktivnosti; ili nedozvoljeno ponašanje (na ovom veb sajtu) koje bi predstavljalo teško kršenje Uslova korišćenja.

Izmene ove politike privatnosti

Ova politika privatnosti može biti izmenjena, o čemu ćete biti blagovremeno obavešteni.